Suudi Arabistan, İslam'ın kutsal beldelerini ve doğuş topraklarını yönetimi altında tutan bir devlet olduğundan bütün dünya Müslümanlarının gündeminde olan bir devlettir. Hac ve umre için bu devletin vizesine ihtiyaç duyulması sebebiyle bu ibadetlerini yerine getirmek isteyenlerin zorunlu olarak bu devletle bir irtibatları da oluyor. Dünyaya "seriatla yönetilen ülke" olarak lanse edildiğinden dolayı da sık sık tartışmalara konu olmaktadır.

 

SUUDİ ARABİSTAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER umre2
Resmi Adı : Suudi Arabistan Krallığı 
Başkenti : Riyad 
Yönetim Biçimi : Monarşi 
Para Birimi : Suudi Arabistan Riyali
Para Birimi Paritesi : 1 Usd = 3.75 Riyal (Mart 2001) 
Kişi Başına Gelir : 9000 $ (1999) 
Diğer Önemli Şehirleri : Mekke,Medine,Cidde,Taif,Dammam,Dahran,Bureyde. 
Yüzölçümü : 2.150.000 Km2 
Nüfusu : 23,000.000 (2000 Tahmini). Nüfusun % 77.5'i şehirlerde yaşamaktadır. 
Nüfus Artış Hızı : % 3.9 
Etnik Yapı : Nüfusun % 94'ü Araptır. Kalan Nüfusu Da Güney Asyalılar, Türkistan Türkleri Ve Huiler Oluşturmaktadır. 
Dil : Resmi Dil De Konuşulan Dil De Arapça'dır. 
Din : Resmi din İslâm'dır ve halkın % 99'u Müslüman dır. Müslümanların çoğu Sünni ve büyük çoğunluğu Hanbelidir. Az sayıda da Şii vardır. Müslümanların dışında az sayıda Hıristiyan ve Doğu dinleri mensubu mevcuttur. 
Elektrik : 110 & 220 Volt
Tel. Kodu : (00966) Mekke(2) (00966) Medine(4) 
Türkiye'yi Aramak İçin: 0090+Alan Kodu + Tel

Çalışma Saatleri : 
Bankalar : Cumartesi - Çarşamba 08:00-12:00 17:00-20:00 Arası Mağazalar : Cumartesi - Çarşamba 09:00-12:00 15:00-18:00 Arası 
Cep Telefonu : Turkcell- Arıa 
Ort.Hava Sıcaklığı : En Düşük 25, En Yüksek 47 
Havayolu seyahat süresi: 3 - 3,5 saat 
Okur Yazarlık Oranı : %62.8 
Hafta Tatili : Perşembe - Cuma 
Türkiye İle Saat Farkı : Yaz Döneminde Yok. Kışın 1 Saat Önde. 
Enflasyon Oranı : (Tüketici Fiyatları) % -1.2 (1999) 
İhracat : 48 Milyar $ 
İthalat : 28 Milyar $ 
İşgücü : 7.000.000

 

Doğal Kaynaklar : Petrol Rezerv : 261,5 Milyar Varil (1999) Üretim : 8,8 Milyon Varil/Gün Coğrafi Durumu : Ortadoğu ülkelerinden sayılan ve Arap Yarımadası'nın büyük bir kısmını kaplayan Suudi Arabistan kuzeyden Ürdün ve Irak, kuzey doğudan Kuveyt, doğudan Basra Körfezi, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri, güney doğudan Umman, güneyden Yemen, batıdan Kızıldeniz'le çevrilidir. Topraklarının % 1'i tarım alanı, % 39'u otlak, kalanı çöl ve kumsaldır. Suudi Arabistan'a sıcak ve kurak bir iklim hâkimdir.

Yönetim Şekli : Suudi Arabistan krallık rejimiyle yönetilmektedir. Kral oldukça geniş yetkilere sahiptir. Yasama yetkisi de kralın elindedir. Anayasaya göre ülkede uygulanacak yasaların şeriata dayanması gerekir. Ancak pratikte bu konuda birçok pürüz mevcuttur. Anayasayı değiştirme yetkisi kralın elindedir. 
Her ne amaçla olursa olsun toplantı ve tören için özel izin gerekir. Suudi Arabistan, BM, IKÖ (İslâm Konferansı Örgütü), Arap Birliği, Körfez İşbirliği Konseyi, OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı), IMF (Uluslararası Para Fonu), İslâm Kalkınma Bankası gibi uluslararası örgütlere üyedir.

İdari bölünüş: 13 idari bölgeye ayrılır.

 

Tarihi 
Bilindiği üzere bugün Suudi Arabistan yönetiminin elinde olan topraklar İslâm'ın beşiği olan topraklardır. Bu itibarla bu toprakların İslâmi tarihi Resulullah (a.s.)'ın peygamber olarak ortaya çıkmasıyla başlamış, Halifeler, Emeviler ve Abbasiler dönemleriyle devam etmiştir. Bazı küçük karışıklıklar ve ayaklanmalar müstesna tutulursa bu dönemlerde bu toprakları sürekli hilafeti temsil eden devletin yönetimi altında olmuştur. 
I. Dünya Savaşı'nın Osmanlı Devleti'nin aleyhine sonuçlanması üzerine Ibni Suud yönetimi 1921'den sonra Hâil, Tâif, Mekke, Medine ve Cidde'yi de ele geçirdi. Abdülaziz ibni Suud 5 Aralik 1924'te Necd ve Hicaz kralı olarak ilan edildi. 27 Mayıs 1927'de İngilizlerle yapılan anlaşmayla "Necd ve Hicaz Krallığı" bağımsız bir devlet statüsü kazandı. 1932'de devletin adı "Suudi Arabistan Krallığı" olarak değiştirildi.

 

İslami Hareket 
Suudi Arabistan yönetiminin uyguladığı sıkı baskı politikası ve örgütlenmeye karşı getirilen yasaklar bu ülkede örgütlü bir İslami faaliyet yürütülmesine imkân vermemektedir. Hâlen faaliyet yürüten kuruluşların tamamı devlete bağlıdır ve devletin resmi politikasını savunmak zorundadır. 100 bin kişilik bir orduya sahip olan Suudi Arabistan'ın 300 bin kişinin çalıştığı bir istihbarat örgütünün bulunması sebebiyle cemaat çalışmaları yürütülmesi de oldukça zor olmaktadır. Başta Müslüman Kardeşler olmak üzere kendi ülkelerinde İslâm'ı devlete hâkim kılmayı amaçlayan cemaatlerin Suudi Arabistan'da faaliyette bulunması yasaklanmıştır. İbni Abdülvehhab'ın görüşlerine dayandırılan resmi davet çalışmalarının amacı ise Suud yönetiminin izlediği politikaya bir meşruiyet zemini oluşturmak ve özellikle gençler arasında resmi sansürden geçmemiş fikirlerin yayılmasına fırsat vermemektir.

 

Ekonomi 
Suudi Arabistan ekonomisi birinci derecede petrole dayanır. Günlük petrol üretimi 8 milyon varildir. Bu miktarla OPEC ülkeleri arasında birinci sırayı alır. Bu miktar OPEC ülkelerinin 24 milyon 520 bin varil olan günlük toplam petrol üretiminin üçte birine yakındır. Yılda ortalama 33 milyar m3 miktarında da doğal gaz üretmektedir. Petrol ve doğal gazdan elde edilen gelirin gayri safi yurtiçi hasıladaki payı % 35'tir. Suudi Arabistan hacdan da önemli miktarda gelir sağlamaktadır. Suud yönetimi hacılardan ayakbastı parası, özel hizmet parası gibi çeşitli vergiler almaktadır. Tarım son yıllarda petrolden elde edilen gelirlerle nispeten geliştirilmiştir. En çok üretilen tarım ürünlerinin başında tahıl ve çeşitli sebzeler gelir. Son yıllarda seracılığın yaygınlaştırılmasına çalışılmaktadır. Basta hurma ve üzüm olmak üzere bazı meyveler de yetiştirilmektedir. Tarım ve hayvancılıktan elde edilen gelirin milli gelir içindeki payı % 6'dir.

 

Sanayi 
Suudi Arabistan'ın sanayi kuruluşlarının başında petrol arıtma ve petrokimya tesisleri gelir. Üretime dayalı sanayi pek gelişmemiştir. Ancak son yıllarda bazı sanayi kollarının oluşturulması yolunda mesafe katedilmiştir. 
Şimdiye kadar kurulmuş olan sanayi kuruluşları genellikle gıda, meşrubat, sigara, tekstil, dericilik, konfeksiyon, mobilya, ağaç işleri, kâgıt ve kırtasiye malzemeleri imalatı, plastik, çimento ve diğer inşaat malzemeleri üretimi, maden isleri, madeni ve toprak eşya üretimi, büro malzemeleri ve çeşitli mekanik ve elektrikli araçlar üretimi sektörleriyle ilgilidir. İklim Şartları - Hava Sıcaklık Durumu 
Son dönemlerde Ramazan umresi ve Hac Mevsimi iklimin yumuşak olduğu kış aylarına denk geldiğinden, gündüzleri çok rahatsız etmeyen bir sıcaklık, akşamları ise hafif bir serinlik olabilir. Medine yılın her anı Mekke'ye göre daha serindir. Sıcaklık gündüzleri kışın 25 - 30o C akşamları 15 - 20o C , Yazın ise gündüzleri en yüksek sıcaklık 45 - 50o C , geceleri en düşük sıcaklık 20 - 25o C olmaktadır. Öğle saatlerinde mümkün mertebe dışarıda kalmamaya dikkat etmeliyiz.

 

Sağlığımızı Korumaya Dikkat Etmeliyiz 
Suudi Arabistan yıllar geçtikçe sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltti. Hastaneler hala ücretsiz ancak özel hastanelerin sayısı da bir hayli fazla. Genel olarak sağlık hizmetlerinde sıkıntı ve aksama hissedilmiyor. 
Musluk suları genelde içilmiyor. Şişe suyu tercih ediliyor. Hemen her bölgede hastane bulunuyor. Her türlü sağlık probleminde bu hastanelere gidebiliyoruz. Sürekli ilaç kullanıyorsanız yanınıza almanızı tavsiye ederiz. Aşırı kalabalık zamanlarda hizmetlerde aksama olabileceğini göz önünde bulundurunuz. Kıyafet Seçimi 
Havanın genellikle sıcak ve güneşli olması nedeniyle, yanımıza ince ve açık renkli kıyafetleri almalıyız. Kumaş cinsi olarak keten ve pamuk cinsi tercih edilmelidir. Ancak her ihtimale karşı bir ceket veya hırka (yelek) götürmekte fayda var. İhram alırken kalın olanını seçmemiz faydalı olacaktır. Telefon Sistemi 
Türkiye 'den götüreceğiniz mobil telefonları uluslar arası kullanıma açtırmanız gerekiyor. Ayrıca Türkiye 'ye telefon kabinlerinden ucuz telefon açabilir veya telefon kartı satın alabilirsiniz. Suudi Arabistan hazır mobil telefon sim kartı satın alıp cihazınıza takarak kullanabilirsiniz.

 

Alışveriş 
Giderken yanınıza Riyal, Dolar veya Euro alabilirsiniz. Bazı alışveriş yerlerinde kredi kartı da kullanılabilmektedir. Mağazalardan günün her saatinde alışveriş yapılabilirsiniz. Hediyelik alışverişlerinizi hem Mekke, hem de Medine 'de yapabilirsiniz. Hurma alışverişi için daha çok Medine tercih edilir.

 

Kargo Şirketleri 
Satın alacağınız hurma vb eşyalarınız ile zemzem bidonlarınızı Mekke ve Medine'den Türkiye'nin her yerine eşya taşıyan kargo şirketleri vasıtası ile gönderebilirsiniz.

· Uçuş tarihinden itibaren en az 7 ay geçerli ve 10 yıldan eski olmayan pasaport
· T.C. kimlik numarası yazılı Nüfus cüzdanı önlü-arkalı fotokopisi,
· 2 Adet Arka fon Beyaz vesikalık fotoğraf,
· Eşi ile gideceklerden evlilik cüzdanı fotokopisi veya nüfus kayıt örneği,
· Çocukları ile giden ailelerden her çocuk için ayrı ayrı nüfus müdürlüğünden alınmış vukuatlı nüfus kayıt örneği
· 45 Yaş altı birinci dereceden akrabası (babası-18 yaş üstünde erkek kardeşi-öz amcası-öz dayısı) ile gidecekler için Muvafakatname ve Taahhütname ile her fert için ayrı ayrı nüfus müdürlüğünden alınmış olan vukuatlı nüfus kayıt örneklerinin asılları (bayan bayana mahrem kesinlikle olamaz)
Muvafakatname Örneği; Noterden yapılacak
Eşim, Kızım,kızkardeşim Filiz YEŞİL'in babası, öz dayısı, öz amcası Ahmet ÇELİK ile birlikte Umre'ye gitmesine muvafakat ederim.
Tahhütname Örneği; Noterden yapılacak
Kızım, gelinim, öz teyzem, öz halam Filiz Yeşil'i Umre'ye götürüp getireceğimi taahhüt ederim.
Bütün aile fertleri için vukuatlı nüfus kayıt örneğinin aslı (Muvafakatname-taahhütname verenler ve gidecek kişinin adına)
Notlar;
· 45 Yaş altında yanlarında erkek mahremi ile gidecek (baba, amca, dayı, abi v.b.) bayanların noter kâğıdı ve nüfus kayıt örneği
· NOT: 45 Yaş altından yalnız gidecek bayanlar ve 18 yaş altı erkek çocuklar için yanlarından gerçek erkek mahrem olmadıkça seyahate katılamazlar
· Anne veya Baba pasaportu ile seyahat edecek çocukların fotoğraflarının mutlaka yapıştırılmış ve mühürlenmiş olması gerekmektedir.

 

SÜRE HARÇ BEDELİ PAS. DEF. BDL. TOPLAM
6 AY 126.05 TL 138.00 TL 264.50 TL
1 YIL 180.15 TL 138.00 TL 318.15 TL
2 YIL 304.00 TL 138.00 TL 4442.00 TL
3 YIL 434.80TL 138.00 TL 572.80TL
3 YILDAN FAZLA 616.30TL 138.00 TL 754.30 TL

Pasaport İşlemleri (LİNKE TIKLAYINIZ)

Umre yapmak isteyen kimse önce Medine'ye gidiyorsa, Mekke'ye hareket etmeden Medine'nin 10 km . dışındaki Zülhuleyfe Mikat bölgesinde veya uçakla Mekke'ye gidiyorsa, bulunduğu otelden ihrama girerumre1 Eğer hava yolu ile Türkiye'den direk Cidde'ye gidip oradan Mekke'ye geçecekse Umre'ciye kolaylık olası için uçağa binmeden önce havaalanında veya uçak havalandıktan iki saat sonra ihramını giyer.

İhrarnın Sünneti niyeti ile iki rekât narnaz kılar.


1. Rekâtta Kafirun (Kulya eyyühel kafirun) 2. Rekatta İhlas (Kulhuvallahu ehad) surelerini okur. Umreye niy et eder.


Umrenin niyeti şöyledir:
"Lebbeyk, Allahümme lebbeyk. Lebbeyke lâ Şerîke leke lebbeyk. İnne'l-hamde ve'n ni'mete leke ve'l-mülk, lâ Şerîke lek"
'Allahım ben umreye niyet ettim, onu bana kolaylaştır ve onu benden kabul eyle.' 
"Allahım, senin emrine sözüm ve özümle tekrar tekrar icabet ettim, emrine boyun eğdim. Sana ortak yoktur. Emir ve davetine gönülden ve sadakatle icabet ettim. Senin eşin ve ortağın yoktur. Şüphesiz ki hamd de nimette sana mahsustur. Mülk senindir. Bütün bunlarda senin eşin ve ortağın yoktur" diyerek telbiye getirir. 
Niyet ve telbiyenin yapılmasıyla ihrama girilmiş ve "İHRAM YASAKLARI" başlamış olur. 
Yolculuk esnasında, yüksek tepelerde herhangi bir grupla karşılaştığında, konaklayıp tekrar hareket ettiğinde yeni bir bölgeye veya şehre girdiğinde telbiye ve tekbir getirir.


Telbiye ve tekbirleri tek rakamlarla (üçer, beşer, yedişer...vs) getirmeyi tercih eder. 
- Hacer-ül Esved'in olduğu köşeye gelinir, çizginin üzerinde tavaf için niyet yapılır.


UMRE TAVAFI İÇİN NİYET 
"Allah'ım senin rızan için umre tavafını yapmak istiyorum. Bana kolaylık ver ve kabul buyur." 
Tavaf Hacerü'l Esved'in köşesinde başlayıp yine aynı köşede tamamlanmak üzere Kabe'nin etrafını samimi duygular içinde yedi defa dolaşmaktır. Bu dolaşmanın her birine ŞAVT adı verilir. 
Tavaf Hacerü'I-Esved'de başlar, Hacerü'l-Esved'de biter. 
Umre Tafavının ilk üç şavtında Remel vardır. Remel kısa adımlarla, hafif koşar vaziyette omuzları silkeleyerek çalımlıca yürümektir. Hanımlar remel yapmazlar. Izdıba ise ihramlının tavaf sırasında sağ omzunu açmasıdır, sünnettir. Tavafa başlarken ve her şavtın bitiş hizasına gelince Hacer-ül Esved Bismillahi Allahü Ekber denilerek istilam edilir. Eğer izdiham yoksa, başkasına zarar verilmeyecekse Hacer-ül-Esved öpülür. 
Tavafda bu kitaptaki tavaf dualarını veya içinden geçen duaları veya Kur'an-ı Kerim okuyabilirler. 
Tavaf bittiğinde Makam-ı İbrahim'de iki rekat tavaf namazı (kerahat vakti değilse) kılar. Birinci rekâtta Kafirun, ikinci rekâtta İhlas sureleri Fatiha'dan sonra okunur. 
Daha sonra kitabın dualar kısmındaki Makam-ı İbrahim'de okunan dua okunur.


Daha sonra Kabe'nin kapısının bulunduğu yerde (Buraya Mültezem adı verilir) Mültezem duası oku nur. 
Mültezem'den sonra altınoluğun altında bulunan ve bir yay şeklinde duvarla çevrilmiş olan "HATİM" denilen yerde en az iki rekat namaz kılınır. Burası Kabe'nin içinden sayıldığından dolayı burada kılınan namaz Kabe'nin içinde kılınmış gibi olur. Namaz kıldıktan sonra Hatim'de okunacak duayı okur. 
Sonra bolca zemzem içilir. Mümkün olursa yeri ıslatmadan üzerimize ve bedenimize dökeriz. Sonrada zemzem duasını okuruz. 
Sa'y Safa ile Merve tepeleri arasında yapılan yürüyüşe denilir. Bu yürüme Safa'dan Merve'ye dört, Merve'den Safa'ya üç geliş şeklindedir. Say Safa tepesinde başlar, Merve tepesinde biter. Safa'dan Merve'ye bir gidişe ŞA VT denir. Bir say ise 7 Şavttan meydana gelir. 
Tekbir, Tehlil, Hamd ve salâvat getirerek Sara tepesine çıkılır ve Kâbe'yi görecek bir yerde durulur. Ve Umre sayı için niyet edilir. 
"Allahım senin rızan için Safa ve Merve arasında yedi Şavt umre sayımı yapmak istiyorum. Bu ibadeti bana kolay kıl ve kabul eyle" diyerek Say'a başlanır. 
Sonra Safa tepesinden Merve tepesine doğru yürümeye başlar. Dualar bölümünde ki say dualarını veya bildiği başka dua1an okur. Tekbir, Tehlil, Salâvat ve Hamd getirir.


Safa-Merve arasındaki iki yeşil direk arasına geldiğinde ""HERVELE" yapılır. Hervele süratli çalımlı ve canlı şekilde yürümenin adıdır. Bu Hz. Hacer validemizin hatırasını canlandırmak için yapılır. 
Hervele sa'yın her şavtının sünnetidir. Kadınlann hervele yapmaması evladır. 
Yedinci şavt Mervede tamamlanınca Sa'y duası yapılır .


* Sa'y tamamlandıktan sonra, erkekler saçlarını dipten tıraş ederler veya kısaltırlar. Kadınlar ise saçlarından bir miktar keserler Saçları dipten tıraş etmeden veya kısaltmadan erkekler sakal tıraşı olamazlar. Elbiselerini giyemezler ve diğer ihram yasaklarını yapmazlar. Çünkü gerek erkekler gerekse kadınlar için tıraş olmadıkça ihramdan çıkılmış ve ihram yasakları kalkmış olmaz. 
* Tıraş olduktan sonra ihramdan çıkı1mış olur. Bundan sonra ikinci bir Umre için İhrama girinceye kadar Mekke-i Mükerreme'de cinsi ilişki dâhil bütün ihram yasakları kalkmış olur. 
* Bundan sonra Umreci Mekke'de bulunduğu müddet içinde dilediği kadar Tavaf yapar. Kaza namazları kılar. Te'nim, Cürane veya diğer mikatlardan Umre yapar. 
* Harem-i Şerif veya Mekke-i Mükerreme'de kerahat vakitleri Hanefi Mezhebine göre diğer yerlerden farklı değildir. Umreci veya Hacı adayı Mekke ve Medine'de kerahat vakitlerinde nafile namaz kılmaması daha uygundur. Tavaf namazını da kerahat vakti dışında kılması daha uygundur.

X